Inicijalni sastanak suradnika na projektu BeerBy-4-OliveFly (HRZZ-IP-2022-10-9643)

U ponedjeljak 29. siječnja 2024. godine, na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu (IJK), održan je sastanak HRZZ projekta IP-2022-10-9643 „Novi pristup praćenja leta i/ili suzbijanja maslinine muhe (Bactrocera oleae, Rossi) uporabom hlapivih tvari nusprodukta proizvodnje piva – BeerBy-4-OliveFly“. Sastanku su nazočile prof. dr. sc. Valerija Dunkić i dr. sc. Marija Nazlić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu te suradnice s IJK i voditeljica projekta. Isti je započeo u 11 sati i vodila ga je voditeljica projekta dr. sc. Elda Vitanović, koja je prezentirala opće informacije o projektu BeerBy-4-OliveFly te upoznala članove projektnog tima s ciljevima, budućim istraživanjima i očekivanim mjerljivim ishodima projekta. Dr. sc. Vitanović se posebno osvrnula na aktivnosti, rezultate, ciljeve i nabave planirane u prvoj godini istraživanja (30.12.2023. – 29.12.2024.). Tijekom sastanka sve navedene aktivnost su jasno podijeljene među članovima projektnog tima kako bi se ostvarili svi zadani ciljevi planirani projektnim prijedlogom.