Novi član istraživačkog tima!

Ana Bego, mag. ing agr., zaposlena je na suradničko radno mjesto asistentice do povratka odsutne djelatnice u Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša na Zavodu za primijenjene znanosti. Diplomirala je u rujnu 2014. godine na diplomskom studiju, smjer Fitomedicina Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. Po završetku studija, Ana je aktivno radila u području zaštite bilja najprije u svojstvu volonterke, zatim i stručne suradnice. Svoje radno iskustvo na suradničkom radnom mjestu asistentice započela je u istraživačkom timu Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša kao suradnica na znanstveno-istraživačkom projektu „Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari – LoVeFly“, a sada ga nastavlja u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost IP-2022-10-9643 „Novi pristup praćenja leta i/ili suzbijanja maslinine muhe (Bactrocera oleae, Rossi) uporabom hlapivih tvari nusprodukta proizvodnje piva – BeerBy-4-OliveFly“. Ana je i studentica poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. Znanstveno-istraživački interes Ana je usmjerila prema istraživanju novih, nekemijskih metoda praćenja i suzbijanja štetnika masline s ciljem iznalaženja novih modela zaštite uz uvažavanje načela suvremene i održive zaštite bilja.

Ana, dobrodošla u BeerBy-4-OliveFly tim!