Novi član istraživačkog tima!

Ana Bego, mag. ing agr., zaposlena je na suradničko radno mjesto asistentice do povratka odsutne djelatnice u Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša na Zavodu za primijenjene znanosti. Diplomirala je u rujnu 2014. godine na diplomskom studiju, smjer Fitomedicina Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. Po završetku studija, Ana je aktivno radila u području zaštite bilja najprije u svojstvu volonterke, zatim i stručne suradnice. Svoje radno iskustvo na suradničkom radnom mjestu asistentice započela je u istraživačkom timu Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša kao suradnica na znanstveno-istraživačkom projektu „Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari – LoVeFly“, a sada ga nastavlja u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost IP-2022-10-9643 „Novi pristup praćenja leta i/ili suzbijanja maslinine muhe (Bactrocera oleae, Rossi) uporabom hlapivih tvari nusprodukta proizvodnje piva – BeerBy-4-OliveFly“. Ana je i studentica poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. Znanstveno-istraživački interes Ana je usmjerila prema istraživanju novih, nekemijskih metoda praćenja i suzbijanja štetnika masline s ciljem iznalaženja novih modela zaštite uz uvažavanje načela suvremene i održive zaštite bilja.

Ana, dobrodošla u BeerBy-4-OliveFly tim!

Predstavljanje projekta Hrvatske zaklade za znanost BeerBy-4-OliveFly (IP-2022-10-9643) na 26. međunarodnoj manifestaciji maslinara i uljara “Noćnjak 2024”

U organizaciji Zadružnog saveza Dalmacije u Zadru je od 14. do 17. ožujka 2024. godine održana 26. međunarodna manifestacija maslinara i uljara “Noćnjak 2024.”. U sklopu Noćnjaka 2024. održan je Znanstveno-stručni skup na kojem je predstavljen projekt Hrvatske zaklade za znanost IP-2022-10-9643 „Novi pristup praćenja leta i/ili suzbijanja maslinine muhe (Bactrocera oleae, Rossi) uporabom hlapivih tvari nusprodukta proizvodnje piva – BeerBy-4-OliveFly“ voditeljice dr. sc. Elde Vitanović. Voditeljica projekta održala je usmeno izlaganje putem kojega je prikazala opće informacije o projektu i  natječaju, zadane aktivnosti i ciljeve, radni plan te očekivane rezultate.

Inicijalni sastanak suradnika na projektu BeerBy-4-OliveFly (HRZZ-IP-2022-10-9643)

U ponedjeljak 29. siječnja 2024. godine, na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu (IJK), održan je sastanak HRZZ projekta IP-2022-10-9643 „Novi pristup praćenja leta i/ili suzbijanja maslinine muhe (Bactrocera oleae, Rossi) uporabom hlapivih tvari nusprodukta proizvodnje piva – BeerBy-4-OliveFly“. Sastanku su nazočile prof. dr. sc. Valerija Dunkić i dr. sc. Marija Nazlić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu te suradnice s IJK i voditeljica projekta. Isti je započeo u 11 sati i vodila ga je voditeljica projekta dr. sc. Elda Vitanović, koja je prezentirala opće informacije o projektu BeerBy-4-OliveFly te upoznala članove projektnog tima s ciljevima, budućim istraživanjima i očekivanim mjerljivim ishodima projekta. Dr. sc. Vitanović se posebno osvrnula na aktivnosti, rezultate, ciljeve i nabave planirane u prvoj godini istraživanja (30.12.2023. – 29.12.2024.). Tijekom sastanka sve navedene aktivnost su jasno podijeljene među članovima projektnog tima kako bi se ostvarili svi zadani ciljevi planirani projektnim prijedlogom.